null

Identificació

Nom propi de l'element
Altres denominacions
Tipus d'element
Grup i/o comunitat
Idioma d'expressió / variant dialectal
Codi
null
Descripció breu

Localització

Localització
Descripció de la localització / espai
Georeferenciació

Datació

Data de realització
null
Periodicitat
Descripció de la data de realització / periodicitat

Descripció

Descripció general
Història i transformacions de l'element
Matèria primera
Processos i preparatius
Objectiu de l'activitat / procés / tècnica
Distribució / consum
Ofici / coneixements tècnics
Eines, infraestructures i objectes emprats i/o accessoris
Formes d'organització social / organitzacions formals o informals
Patrimoni relacionat (patrimoni natural / béns mobles / béns immobles / béns immaterials associats)
Ús i funció
Precisions d'ús i funció
Participants / executants

Salvaguarda

Transmissió
Viablitat / Riscos
Valoracio de l'individu / grup / comunitat
Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat
Protecció jurídicoadministrativa / reconeixement patrimonial
Altres mesures de salvaguarda / promoció / difusió

Informació tècnica

Data de realització
Actualitzacions de la fitxa
Persones investigadores
Persona validadora
Persones redactores de la fitxa

Interpretació

Significació simbòlica
Significació socioeconòmica

null

Identificació

Nom propi de l'element
Altres denominacions
Tipus d'element

Grup i/o comunitat
Idioma d'expressió / variant dialectal
Codi
null

Descripció breu

Localització

Localització
Descripció de la localització / espai
Georeferenciació

Datació

Data de realització
Periodicitat
Descripció de la data de realització / periodicitat

Descripció

Descripció general

Història i transformacions de l'element
Matèria primera
Processos i preparatius

Objectiu de l'activitat / procés / tècnica
Distribució / consum
Ofici / coneixements tècnics

Eines, infraestructures i objectes emprats i/o accessoris
Formes d'organització social / organitzacions formals o informals
Patrimoni relacionat (patrimoni natural / béns mobles / béns immobles / béns immaterials associats)

Ús i funció
Precisions d'ús i funció
Participants / executants

Salvaguarda

Transmissió
Viablitat / Riscos
Valoracio de l'individu / grup / comunitat

Mesures de salvaguarda preses pel grup / comunitat
Protecció jurídicoadministrativa / reconeixement patrimonial
Altres mesures de salvaguarda / promoció / difusió

Informació tècnica

Data de realització
Actualitzacions de la fitxa
Persones investigadores

Persona validadora
Persones redactores de la fitxa

Interpretació

Significació simbòlica
Significació socioeconòmica