Presentació del projecte: «La cultura oral dels paisatges culturals agraris de l’Euroregió»

La jornada de presentació del projecte «La cultura oral dels paisatges culturals agraris de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània» es desenvolupà, l’horabaixa de dijous 16 de maig.

Unes 20 persones assistiren a la presentació del projecte, que es va celebrar al saló d’actes de l’edifici de La Misericòrdia (dependències del Consell de Mallorca), amb la  participació, a més, de dos especialistes de patrimoni immaterial.

A les 17.30 h es va donar la benvinguda a ponents i assistents. La presentació del projecte i de les entitats sòcies va anar a càrrec de la Sra. Aina R. Serrano Espases (Mallorca), coordinadora tècnica del projecte i de la Unitat del patrimoni historicoindustrial; la Sra. Carme Jiménez Fernández i la Sra. Roser Vermet Anguera (Catalunya), coordinadora de l’IRMU i directora de l’entitat PRIORITAT respectivament, que varen presentar ambdues entitats i el paisatge cultural elegit.

A continuació, els assistents gaudiren de dues ponències. La primera  va ser impartida pel Dr. Andreu Ramis Puig-gros i tractà sobre «Patrimoni immaterial, paisatge i memòria col·lectiva». A continuació va ser el Dr. Vicenç M. Rosselló Verger qui ens va il·lustrar amb una conferència titulada «El Pla de Sant Jordi i la seva transformació», que és, a més, el paisatge elegit pel soci de Mallorca.

La jornada finalitzà amb un torn obert de preguntes. Els assistents varen fer nombroses preguntes sobre el projecte i el seu entorn temàtic.